Zonnepanelen voor bedrijf/instelling

Duurzame energie is ook voor u als bedrijf een investering met vele voordelen. Denk bijvoorbeeld aan fiscale voordelen bij regelingen zoals de Milieu Investeringsaftrek (MIA) of de Willekeurige afschrijving milieu-investeringen (Vamil). Met de MIA kunt u tot 36% van het investeringsbedrag in mindering brengen op de fiscale winst. Dit is wel afhankelijk van de milieueffecten en de gangbaarheid van het bedrijfsmiddel. De Vamil maakt het mogelijk een investering in een milieuvriendelijk product op een willekeurig moment tot 75% in één keer af te schrijven. Zo vermindert u de fiscale winst en heb je een rente- en liquiditeitsvoordeel.

De Energie-investeringsaftrek (EIA) kunt u ook niet ontlopen. Afhankelijk van het belastingpercentage kunt u liefst 41.5% van de investering in zonnepanelen aftrekken van de fiscale winst. Tenslotte bestaat de Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA). Deze is vooral gericht op het midden- en kleinbedrijf. Dit kan u een voordeel tot 28% van de investering opleveren. Wij bieden u graag de mogelijkheden betreffende uw specifieke situatie. Neem voor een afspraak contact op.

SDE+ 2015

Ook in 2015 stelt de minister van Economische Zaken weer €3,5 miljard beschikbaar voor het stimuleren van hernieuwbare energieprojecten via de subsidieregeling SDE+. De regeling voor 2015 is op vrijdag 6 februari 2015 gepubliceerd in de Staatscourant. Via de SDE+ stimuleert het ministerie van Economische Zaken de groei van hernieuwbare energie.

Negen fases

De SDE+ 2015 opent op 31 maart 2015 om 9:00 uur. Dit staat in publicatie van de SDE+ 2015 in de Staatscourant. De SDE+ 2015 heeft één budget van 3,5 miljard euro voor alle categorieën en kent negen fases. De subsidie loopt per fase op. Er kan in principe subsidie voor PV in alle 8 fases in de `vrije categorie` aangevraagd worden zonder dat er gewacht moet worden tot de laatste 9de fase.

Ook in 2015 vraagt u SDE+ subsidie aan via het e-Loket. Houdt u er rekening mee dat u een aantal bijlagen moet meesturen met uw digitale aanvraag, zoals:

  • de vereiste vergunning(en); geen vergunning(en) terwijl wel vereist, betekent geen SDE+ subsidie;
  • een verklaring van de locatie eigenaar als u zelf geen eigenaar van de beoogde locatie voor de productie-installatie bent;
  • een haalbaarheidsstudie.