Schade expertise

Natuma verhuurt zich ook als contra-expertise bij schades aan zonnestroominstallaties. Zowel voor particulieren als bedrijven. We behartigen ook de belangen bij schade aan zonne-stroominstallaties voor sommige verzekeraars en rapporteren onze bevindingen aan hun. Bij indicatieve onderzoeken, worden regelmatig fouten in de opzet gemaakt. Indien u een second opinion wilt of een expertise meteen bij een schade, dan kunt u ons benaderen. Dit op grond van ruime ervaring op het gebied van zonne-stroominstallaties. Montagevoorschriften zijn er niet voor niks.

Kostenbesparing door besparing op aluminium. Gaat ten kosten van de kwaliteit van de installatie en zal de levensduur aanmerkelijk verkorten.

(Wij maken onze bevindingen kenbaar aan betreffende verzekeringsmaatschappij, waarna hun over gaan tot wel of niet uitkeren of schades gaan verhalen op installateurs)

slecht geïnstalleerde zonnestroominstallaties.

Niet geïnstalleerd volgens opgave producent

goed geïnstalleerde zonnepanelen.

Geïnstalleerd volgens opgave producent