Voordelen voor bedrijven

Het plaatsen van zonnepanelen kan met name voor bedrijven zeer gunstig uitpakken. Zo zijn er diverse belastingvoordelen (KIA, MIA, VAMIL, EIA) en bieden diverse gemeentes subsidies waar de plaatselijke ondernemers gebruik van kunnen maken. Informeer hiernaar bij uw eigen gemeente of kijk op energiesubsidiewijzer.nl.